• Ubistvo Japanca u Bangladešu
  • Migranti na palubi svog drvenog broda u blizini obale Libije 14. maj 2015