• Izbeglice u Tripoliju
  • Mesto napada američkih aviona na kamp DAEŠ-a u Sabarti, Libija.