• Glasač izlazi sa birališta na parlamentarnim izborima u Rumuniji.
  • Karta Velike Albanije
  • Viktor Orban
  • Angela Merkel i Viktor Orban
  • Slobodan Samardžić, doktor političkih nauka i redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
  • Srbija - ilustracija
  • Vojislav Koštunica
  • Zastave Srbije i EU