• Gasni kopremsor
  • Potpisivanje memoranduma o izgradnji Turskog toka